melihat konsep ciri – ciri khas properti syariah zakatmenenal property syariah adalah